Αγέλη

Αγέλη Λυκόπουλων:
Την Αγέλη Λυκόπουλων αποτελούν παιδία του δημοτικού ηλικίας 7-11 χρόνων. Όλες οι δράσεις και εκδηλώσεις της περιστρέφονται γύρω από το βιβλίο του Δάσους, του Ρούντγιαρ Κίπλιγκ.
Ο Νόμος του Λυκόπουλου:
¨ Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο, νοιάζεται για τους άλλους, όπως και για τον εαυτό του και κάνει κάθε μέρα μια καλή πράξη¨
Η Υπόσχεση του Λυκόπουλου:
¨Υπόσχομαι να προσπαθώ να είμαι πιστός στο Θεό να αγαπώ την Πατρίδα μου και να τηρώ τον Νόμο του Λυκόπουλου¨