Προσκοπισμός;

Eκπαίδευση για τη ζωή Προσκοπισμός συμπληρώνει τη διαπαιδαγώγηση που παρέχει η Οικογένεια και το Σχολείο. Ο Προσκοπισμός αναπτύσσει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και τη διάθεση για μάθηση και απόκτηση νέων εμπειριών. Οι Πρόσκοποι ανακαλύπτουν τον κόσμο έξω από τις αίθουσες του σχολείου. Οι ενήλικες τους μαθαίνουν και τους μεταδίδουν ικανότητες.

Mια κίνηση για νέους Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση … σε διαρκή ανάπτυξη και πρόοδο. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις συνθήκες της Κοινωνίας και προσφέρει ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο.

Μια Κίνηση Παγκόσμια Προσκοπικές Οργανώσεις Αναγνωρισμένες από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο υπάρχουν και λειτουργούν σε περισσότερες από 150 Χώρες της γης.

Μια Κίνηση που εξαπλώνεται συνεχώς Ο Προσκοπισμός, από το 1907 που ιδρύθηκε, αναπτύσσεται συνεχώς και εξαπλώνεται σε όλο τον Κόσμο. Σήμερα έχει πάνω από 16 εκατομμύρια μέλη, αγόρια και κορίτσια. Ο Προσκοπισμός διπλασίασε τα μέλη του τα τελευταία 20 χρόνια. ‘Eνα μεγάλο μέρος αυτής της επέκτασης έγινε στις αναπτυσσόμενες χώρες ενώ τελευταία άρχισε να επαναλειτουργεί και στις χώρες που πριν 60-70 χρόνια, είχε απαγορευτεί.

Ανοικτός σε όλους Ο Προσκοπισμός είναι ανοικτός και δέχεται όλους, ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή ή χρώμα, σύμφωνα με το Σκοπό, τις Αρχές και την Προσκοπική Μέθοδο όπως αυτά καθιερώθηκαν από τον ιδρυτή του Robert Baden Powell.

Κίνηση εθελοντική Η ένταξη και η παραμονή στην Προσκοπική Κίνηση είναι εθελοντική. Ο καθένας αναλαμβάνει ευθύνες και υποχρεώσεις επειδή ο ίδιος το θέλει.

Ψυχαγωγία με σκοπό Μέσα από το διασκεδαστικό κι ενδιαφέρον πρόγραμμά του, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, ο Προσκοπισμός πετυχαίνει το σκοπό του, που είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των ψυχικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων των νέων, ώστε να καταστούν χρήσιμοι και υπεύθυνοι πολίτες με επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως μέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινωνίας.

Πρόκληση και για τους μεγάλους Είναι μια ευκαιρία που προσφέρεται στους νέους, που τους βοηθάει στη ζωή τους. Είναι ένας τρόπος ζωής που, μπορεί να βελτιώνει αποτελεσματικά τις σχέσεις ανάμεσα στις γενεές ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αμοιβαία κατανόηση. Οι ενήλικοι στον Προσκοπισμό, εκπαιδεύονται και αποκτούν χρήσιμες εμπειρίες για την ατομική τους βελτίωση και εξέλιξη.

Κίνηση μη πολιτική Ο Προσκοπισμός δεν αντιπροσωπεύει ούτε συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα ή οργάνωση. Οι Πρόσκοποι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν εποικοδομητικά και να παίρνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες της κοινωνίας, στην οποία ζούνε.

Μία μέθοδος αγωγής: Με προσωπική δέσμευση Σ’ένα κώδικα συμπεριφοράς: την Υπόσχεση και το Νόμο του Προσκόπου Με μάθηση μέσα από την πράξη Αυτοεκπαίδευση, ενεργός συμμετοχή, συλλογική εργασία Με δουλειά σε μικρές ομάδες Στην φιλική παρέα των συνομήλικων τους, της ενωμοτίας, τα παιδιά αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες και ομαδικές επιδεξιότητες, που απαιτούν συνεργασία και συναίσθηση ευθύνης. Με ελκυστικά προγράμματα Προοδευτικών δραστηριοτήτων, που βασίζονται στα ενδιαφέροντα των νέων. Δραστηριότητες κυρίως μέσα στη φύση που προσφέρει στους νέους το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για παρατήρηση και μάθηση. Η φύση συνδυάζει την απλότητα με τη δημιουργία, κρύβει το απρόοπτο, το νέο, στοιχεία που προκαλούν την επιθυμία να τα γνωρίσει το παιδί, να εξοικειωθεί μαζί τους και να τα χαρεί ζώντας ευχάριστες περιπέτειες.

Τρόπος ζωής: Με πνευματική διάσταση Αυτοδέσμευση για αναζήτηση της πνευματικής αξίας της ζωής πέρα από τον υλικό κόσμο. Με κοινωνική διάσταση Συμμετοχή στην κοινωνική ανάπτυξη, σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Προαγωγή της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών. Με προσωπική διάσταση Ανάπτυξη του αισθήματος της ατομικής ευθύνης και της ελεύθερης έκφρασης απόψεων με υπευθυνότητα.

Οι Πρόσκοποι μαθαίνουν: Να συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων στα θέματα που απασχολούν την κοινότητα στην οποία ζουν. Να συνεργάζονται μέσα στην κοινωνία για να επιτυγχάνονται κοινοί στόχοι και ενδιαφέροντα. Να συμμετέχουν σε προγράμματα στα οποία συμπράττουν Πρόσκοποι από αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες για το γενικότερο καλό του πλανήτη.

Οι Πρόσκοποι ενδιαφέρονται για:

 • την απόκτηση κοινωνικών εφοδίων
 • την εκπαίδευση στην οικογενειακή ζωή
 • την επικράτηση της ειρήνης
 • την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων
 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νέων
 • τη βελτίωση του τρόπου ζωής
 • την υγεία των παιδιών
 • την προσαρμογή των ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • την πρόληψη κατά των ναρκωτικών
 • τον αναλφαβητισμό
 • τη βοήθεια προς τους μετανάστες
 • την προστασία του περιβάλλοντος
 • την αναδάσωση
 • την διάσωση των πηγών ενέργειας
Ιδρύθηκε το 1907 στην Αγγλία από τον Λόρδο Μπαίτεν Πάουελ του Γκίλγουελ και πολύ σύντομα βρήκε απήχηση σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, οι Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο αριθμούν πέραν των 25 εκατομυρίων σε 217 χώρες και περιοχές. Πρόκειται για την παλαιότερη και μεγαλύτερη οργάνωση νεολαίας, που οι ιδέες, οι σκοποί και οι αρχές της παραμένουν πάντοτε επίκαιρες. Στην Κύπρο ο Προσκοπισμός ξεκίνησε το 1913 με πρωτεργάτη τον δικηγόρο και πολιτευτή Νικόλαο Λανίτη, που ίδρυσε τις πρώτες ομάδες Προσκόπων στην Λεμεσό. Οι ρίζες του Προσκοπισμού στην Ελλάδα φθάνουν στο 1910, όπου ο Αθανάσιος Λευκαδίτης επιστρέφοντας από μια επίσκεψη του στην Αγγλία εντυπωσιάζεται από τους Προσκόπους και ιδρύει στην Ελλάδα τον Ελληνικό Προσκοπισμό. Ο Προσκοπισμός είναι ένα εξωσχολικό παιδαγωγικό πρόγραμμα που στοχεύει μέσα από τις διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις του, να δημιουργήσει νέους ικανούς να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό τους σύνολο. Πρόκειται για μια “εθελοντική”, μη πολιτική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους χωρίς διάκριση καταγωγής, φυλής ή πίστης, σύμφωνα με το σκοπό, τις Αρχές και τη Μέθοδο που καθόρισε ο ιδρυτής. Ο Σκοπός του Προσκοπισμού είναι: ¨ να συμβάλει στην ανάπτυξη των νέων ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις σωματικές, διανοητικές, κοινωνικές και πνευματικές τους ικανότητες ως άτομα, ως υπεύθυνοι πολίτες και ως μέλη των τοπικών, εθνικών και διεθνών κοινοτήτων τους¨.   Οι Αρχές του Προσκοπισμού: Καθήκον προς το Θεό και την Πατρίδα. Πίστη προς την πατρίδα του καθενός. Παγκόσμια φιλία και συναδέλφωση. Υπηρεσία προς τον πλησίον. Ζωή σύμφωνα με την Προσκοπική Υπόσχεση και το Νόμο. Εθελοντική προσέλευση. Ανεξαρτησία από πολιτικές επιδράσεις.   Μέθοδος: Η προδευτική αυτοεκπαίδεση που εκδηλώνεται με το Παιχνίδι, την Ομαδική δράση και τη Ζωή στο Υπαιθρο.   Η Προσκοπική Υπόσχεση: “ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΥ, ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΜΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΩ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΝΑ ΒΟΗΘΩ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΟΜΟ”   Ο Νόμος των Προσκόπων:

 1. Ο λόγος του Προσκόπου, είναι πάντοτε πιστευτός και σεβαστός.
 2. Ο Πρόσκοπος είναι πιστός στο Θεό, στην Πατρίδα, στην οικογένεια και στις δημοκρατικές αρχές.
 3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος και βοηθά κάθε άνθρωπο.
 4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος με όλους και αδελφός με κάθε Πρόσκοπο.
 5. Ο Πρόσκοπος είναι ευγενικός, αξιοπρεπής και δίκαιος προς όλους.
 6. Ο Πρόσκοπος αγαπά και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.
 7. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του, τους γονείς του και τους ανώτερούς του.
 8. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.
 9. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος, εργατικός, αναγνωρίζει και εκτιμά την εργασία των άλλων και προσπαθεί να αναδειχθεί με την ικανότητά του και μόνο με αυτή.
 10. Ο Πρόσκοπος είναι γενναίος, υψηλόφρονας, έχει αυτοπεποίθηση, είναι αποφασιστικός και αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

Μεγαλώνοντας

Το όνομα του Μπαϊτεν-Παουελ είναι γνωστό και σεβαστό μέσα στον κόσμο σαν ο άνθρωπος που στα 83 του χρόνια έκανε και τελείωσε 2 ξεχωριστές ζωές, τη μια σαν στρατιώτης πολεμώντας για την πατρίδα του και την άλλη σαν ένας εργάτης για την ειρήνη μέσα από την αδελφοσύνη του Προσκοπικού Κινήματος.

Ο Ρομπερτ Στεφενσον Σμιθ Μπατεν Παουελ, γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 22 Φεβρουαρίου 1857.Ηταν ο εκτός γιος στη σειρά και ο όγδοος από τα δέκα παιδία του Ρεβερεντ Μπαϊτεν Παουελ, ενός λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Τα ονόματα Ρομπερτ Στεφενσον του νονού του, ο γιος του Τζορτζ Στεφενσον του σκαπανέα.

Ο πατέρας του πέθανε όταν ο Μπαϊτεν-Παουελ ήταν 3 χρονών και μαζί με την οικογένεια του έμειναν μόνοι. Ο Μπαϊτεν-Παουελ πήρε τα πρώτα του μαθήματα από τη μητέρα του και αργότερα πήγε στο Rose Hill School, Tunbridge Wells, όπου κέρδισε μια υποτροφία για το Charterhouse School .To Charterhouse School ήταν στο Λονδίνο όταν πήγε εκεί αλλά αργότερα μεταφέρθηκε στο Godalming στο Surrey, ένας παράγοντας που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή του.

Ήταν πάντα πρόθυμος να μάθει καινούργιες ικανότητες. Έπαιζε πιάνο και βιολί. Υποδυόταν διάφορους ρόλους και έκανε και τον παλιάτσο μερικές φορές. Όταν ήταν ακόμα στο σχολείο άρχισε να εξερευνά το ενδιαφέρον του για την ανίχνευση και ξυλουργία. Στα δάση γύρω από το σχολείο του, μπορούσε να κρυφτεί από τους δασκάλους του όπως επίσης να πιάνει και να μαγειρεύει λαγούς προσέχοντας πάντα να μην προδώσει τη θέση του. Ούτε οι διακοπές του πήγαιναν χαμένες. Με τους αδερφούς του αναζητούσε πάντα περιπέτεια. Σε μια από τις διακοπές του έκαναν μια εξερεύνηση με βάρκα γύρω από την νότια ακτή της Αγγλίας. Σε μια άλλη διέσχισαν τον ποταμό Thames ως τις ρίζες του με κανό. Με όλα αυτά ο Μπαϊτεν-Παουελ μάθαινε τις τέχνες και επιδεξιότητες που θα του χρησίμευαν τόσο πολύ στην καριέρα του.

Ο Μπαϊτεν-Παουελ σίγουρα δεν ήταν διάσημος για τους βαθμούς του, όπως έδειχναν οι βαθμοί του. Τα σχόλια για τους βαθμούς του ήταν αρνητικά και προσβλητικά. Παρόλα αυτά παρακάθισε εξετάσεις για το Στρατό και ήταν δεύτερος μέσα σε πολλές εκατοντάδες διαγωνιζόμενους. Διορίστηκε αμέσως στο 13ον Τάγμα περνώντας τις εκπαιδεύσεις για στρατιωτικός. Αργότερα έγινε ο Τιμημένος Αξιωματικός.

Στρατιωτική Ζωή

Το 1876 πήγε στην Ινδία σαν ένας νεαρός στρατιωτικός και ειδικευμένος στην ανίχνευση, χαρτογραφία και αναγνώριση. Η επιτυχία του σύντομα τον οδήγησε να εκπαιδεύει άλλους στρατιώτες για αυτή τη δουλεία. Οι μέθοδοι του ήταν ανορθόδοξοι για εκείνες τις μέρες, δηλαδή, μικρές μονάδες ή ομάδες να δουλεύουν κάτω από ένα αρχηγό με ειδική καταξίωση σε όσους πήγαιναν καλά. Τους βράβευε με σήματα που έμοιαζαν με το παραδοσιακό σήμα του βόρειου σημείου της πυξίδας. Μοιάζει αρκετά με το σημερινό σήμα

Αργότερα μεταφέρθηκε στα Βαλκάνια, Νότια Αφρική και Μάλτα. Επέστρεψε στη Αφρική για να βοηθήσει στην υπεράσπιση του Μαφεκινγκ κατά τη διάρκεια των 217 ημερών πολιορκίας του στην αρχή του Πόλεμου Boer. Εκεί πρόσφερε σημαντικά τεστ για τις ανιχνευτικές του ικανότητες. Το θάρρος και η επινοητικότητα από τα αγόρια στο πόστο των αγγελιοφόρων στον πόλεμο έκαναν μεγάλη αίσθηση και έκαναν η καλή εντύπωση έπεσε πάνω στο Παουελ και μετά που επέστρεψε στην Αγγλία.

Επιστρέφοντας στην Αγγλία ανακάλυψε ότι είχε γίνει εθνικός ήρωας. Επίσης ανακάλυψε ότι το βιβλίο που είχε γράψει για τους στρατιώτες του (“Aids to Scouting”) χρησιμοποιείτο από νεαρούς αρχηγούς και δάσκαλους σε όλη τη χώρα για να διδάξουν την παρατηρητικότητα και ξυλουργεία.

Η αρχή της Κίνησης

Ο Μπαϊτεν-Παουελ άρχισε ξαναγράφει το «Βοηθήματα Για τον Προσκοπισμό», αυτή τη φορά όμως για πιο νεαρότερο κοινό. Το 1907 ηγήθηκε μιας πειραματικής κατασκήνωσης στο νησί Brownsea, Poole , Dorset, για να δοκιμάσει τις ιδέες του. Πήρε μαζί του 22 αγόρια, μερικά από ιδιωτικά σχολεία και μερικά από τη μεσαία τάξη, και τα είχε σε μια κατασκήνωση κάτω από της οποίας ο ίδιος ηγείτο. Ολόκληρος ο κόσμος ξέρει τώρα για τα αποτελέσματα αυτής της κατασκήνωσης.

Το «Προσκοπισμός για Αγόρια» εκδόθηκε το 1908 σε 6 διαφορετικά μέρη. Οι πωλήσεις του βίβλου ήταν τρομακτικές. Αρκετά αγόρια σχηματίσθηκαν σε προσκοπικές ομάδες για να δοκιμάσουν τις ιδέες του. Αυτό που χρησιμοποιούταν σαν βοήθημα για κάποιες προϋπάρχουσες οργανώσεις έγινε το επίσημο βιβλιάριο για μια καινούργια παγκόσμια οργάνωση. Η μεγάλη κατανόηση του Μπαϊτεν-Παουελ προς τα αγόρια σίγουρα άγγιξε κάτι σημαντικό για τη νεολαία της Αγγλίας και του κόσμου όλου, φυσικά. Το «Προσκοπισμός για Αγόρια» από τότε, μεταφράστηκε σε πάνω από 35 γλώσσες.

Χωρίς φασαρία, χωρίς τελετές και απολύτως αυθόρμητα τα αγόρια άρχισαν να δημιουργούν Προσκοπικά Συστήματα παντού στην Αγγλία. Το 1908 ο Μπαϊτεν-Παουελ είχε δημιουργήσει ένα γραφείο που ασχολήτο με με τις διάφορες απορίες που δημιουργούνταν. Ο Προσκοπισμός διαδόθηκε σύντομα σε όλη τη Βρετανική Αυτοκρατορία και σε άλλες χώρες ωσότου εγκαταστάθηκε ,πρακτικά μιλώντας, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Απαγορεύθηκε αργότερα σε χώρες που έγιναν απολυταρχικές.(Ο Προσκοπισμός είναι ουσιαστικά δημοκρατικός και εθελοντικός).

Αποσύρθηκε από τον Στράτο το 1910,στην ηλικία των 53 ετών, κατά τη συμβουλή του βασιλιά Εδουάρδου ΄Δ που εισηγήθηκε ότι θα μπορούσε να κάνει τότε περισσότερα και πιο σημαντικά πράγματα για τη χώρα του μέσα από το Κίνημα του Προσκοπισμού. Έτσι όλος του ο ενθουσιασμός και ενέργεια είχαν τότε κατευθυνθεί στην ανάπτυξη του Προσκοπισμού και του Οδηγισμού ( Ο Οδηγισμός άρχισε το 1909 όταν κορίτσια πήγαν στη πρώτη σύναξη πρόσκοπων στο Crystal Palace στο Λονδίνο και ρώτησαν τον Μπ. Παουελ αν μπορούσαν να ενταχθούν στο Κίνημα.)

Ταξίδεψε σε όλα τα μέρη του κόσμου, οπουδήποτε τον χρειάζονταν περισσότερο, για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και να δόση την έμπνευση που μόνο αυτός μπορούσε.

Το 1812 παντρεύτηκε την Olave Soames που ήταν η συνεχής του βοήθεια και παρέα σε όλο του το έργο. Απόχτησαν 3 παιδία (Peter, Heather και Betty ). Η Olave Lady Baden Paouel ήταν αργότερα γνωστή ως η Παγκόσμια Αρχηγός των Οδηγών.

Αρχιπρόσκοπος του Κόσμου

Το πρώτο διεθνές Προσκοπικό Τζαμπορι έλαβε χώρα στην Olympia , στο Λονδίνο το 1920.Στη τελετή λήξης ο Μπαϊτεν-Παουελ τιμήθηκε από όλους ανεξαιρέτως ως Παγκόσμιος Προσκοπικός Αρχηγός.

Επιτυχημένες συνάξεις, πρόσκοπων ή βαθμοφόρων απέδειξαν πως αυτός δεν ήταν απλά ένας τιμητικός τίτλος, αλλά πως πραγματικά θεωρείτο από όλους ως ο Αρχηγός τους. Οι ζητωκραυγές που καλωσόρισαν την άφιξη του και σιωπή που ακολούθησε όταν αυτός ύψωσε το χέρι του, απέδειξε χωρίς αμφιβολία ότι έχει κερδίσει τις καρδιές και τις φαντασιώσεις των ακόλουθων του σε οποιαδήποτε χώρα και να ζούσαν.

Στο 3ον Παγκόσμιο Τζαμπορι, στο Arrowe Park, Birkenhead, England,ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι ο Μπαϊτεν-Παουελ θα τιμόταν από τον ίδιο το βασιλιά. Τα νέα μαθεύτηκαν με μεγάλη χαρά. Ο Μπαϊτεν-Παουελ πήρε τον τίτλο του Λόρδου του Gilwell. Gilwell Park ήταν ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο που είχε δημιουργήσει για τους βαθμοφόρους.

Ο Προσκοπισμός δεν ήταν το μόνο ενδιαφέρον του Μπαϊτεν-Παουελ, του άρεσε η υποκριτική, το ψάρεμα, να παίζει πόλο και οι μεγάλες κυνηγητικές εξορμήσεις. Ήταν ένας πολύ καλός καλλιτέχνης, δουλεύοντας με μολύβι και νερομπογιές. Επίσης τον ενδιέφερε γλυπτική και η κατασκευή ταινιών μικρού μήκους. Ο Μπαϊτεν-Παουελ έγραψε περισσότερα από 32 βιβλία.

Δέχτηκε τιμητικές απονομές από τουλάχιστον 6 πανεπιστήμια. Ακόμη δέχτηκε 28 βραβεύσεις και απονομές από ξένους και 19 ξένες Προσκοπικές απονομές στο όνομα του. Το 1938, υποφέροντας από την κακή του υγειά, επέστρεψε στην Αφρική, που σήμαινε τόσα πολλά για αυτόν ,για να ζήσει σε μερική σύνταξη στο Nyeri Kenya. Ακόμη εκεί βρήκε δύσκολο να περιορίσει την τόσο ενεργητική του ζωή και έτσι συνέχισε να γράφει βιβλία και να σχεδιάζει.

Στις 8 Ιανουαρίου 1941,σε ηλικία 83 χρονών, ο Μπαϊτεν-Παουελ απεβίωσε. Τάφηκε σε ένα απλό τάφο στο Nyeri με θέα το Όρος Κένυα. Στην ταφόπλακα του υπάρχουν αυτά τα λόγια «Ρoμπερτ Μπαιτεν-Παουελ, Παγκόσμιος Αρχηγός του Προσκοπισμού» πνιγμένο μέσα στα διάφορα σήματα προσκόπων και οδηγών.

Η Λαίδη Ολαβ Μπαιτεν-Παουελ συνέχισε το έργο του προωθώντας τον Προσκοπισμό και τον Οδηγισμό σε όλο το κόσμο έως και τον θάνατο της το 1977. Τάφηκε στο πλάι του Λόρδου Μπαιτεν-Παουελ στο Nyeri.

 

Τελευταίο Μήνυμα

B-P prepared this farewell message* to his Scouts, for publication after his death:

“Dear Scouts – if you have ever seen the play “Peter Pan” you will remember how the pirate chief was always making his dying speech because he was afraid that possibly when the time came for him to die he might not have time to get it off his chest. It is much the same with me, and so, although I am not at this moment dying, I shall be doing so one of these days and I want to send you a parting word of good-bye. Remember, it is the last time you will ever hear from me, so think it over. I have had a most happy life and I want each one of you to have as happy a life too. I believe that God put us in this jolly world to be happy and enjoy life. Happiness doesn’t come from being rich, nor merely from being successful in your career, nor by self-indulgence. One step towards happiness is to make yourself healthy and strong while you are a boy, so that you can be useful and so you can enjoy life when you are a man. Nature study will show you how full of beautiful and wonderful things God has made the world for you to enjoy. Be contented with what you have got and make the best of it. Look on the bright side of things instead of the gloomy one. But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best. “Be Prepared” in this way, to live happy and to die happy- stick to your Scout Promise always when you have ceased to be a boy – and God help you to do it.   Your friend, Robert Baden-Powell”

*This message is undated but probably was written before 1929 because it was signed “Robert Baden-Powell” instead of “Baden-Powell of Gilwell”. Lady Baden-Powell said that this letter, in an envelope addressed “to the Boy Scouts,” along with other papers was always carried with them on their travels in an envelope marked “In the event of my death”. This fact sheet is adapted from one of the same name published by The Scout Association, United Kingdom. March 1999, World Organization of the Scout Movement.